Bagno Bruch
Większość terenu zajmują fitocenozy boru bagiennego (postać młodociana, średnio zaawansowane stadium sukcesji), które w strefie przybrzeżnej obniżenia wraz ze wznoszeniem się terenu przechodzą w wilgotny bór trzęślicowy, a dalej i wyżej - w wilgotną, dobrze wykształconą postać suboceanicznego boru świeżego. Ponad 70% zajmują lasy iglaste, a pozostałą część terenu zajmują siedliska leśne. W miejscach najniżej położonych, występują dobrze wykształcone fitocenozy torfowiska przejściowego i wysokiego. W ich środkowej części stwierdzono typowe pło, mało stabilne trzęsawisko. W wielu miejscach woda stagnuje tu na powierzchni. W obrębie "pasów" i na ich obrzeżach występują również niewielkie zespoły turzycowisk. Siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i przejściowych są na tym obszarze dobrze wykształcone i zachowane. Za najcenniejsze walory przyrodnicze "Bagna Bruch" należy uznać dobry stan wykształcenia siedlisk i zbiorowisk torfowiskowych boru bagiennego, masowy udział gatunków typowych dla nich, a zwłaszcza gatunków chronionych, jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i rzadkich, np. modrzewnicy zwyczajnej i przygiełki białej. Źródło opisu: http://natura2000.org.pl/
DSCN2792
DSCN2792

DSCN2792
DSCN2751
DSCN2751

DSCN2751
DSCN0176
DSCN0176

DSCN0176
DSCN0173
DSCN0173

DSCN0173
DSCN3067
DSCN3067

DSCN3067
DSCN3098
DSCN3098

DSCN3098
DSCN2735
DSCN2735

DSCN2735
DSCN2797
DSCN2797

DSCN2797
DSCN2791
DSCN2791

DSCN2791
DSCN2799
DSCN2799

DSCN2799
DSCN0174
DSCN0174

DSCN0174
DSCN2805
DSCN2805

DSCN2805
DSCN2746
DSCN2746

DSCN2746
DSCN3030
DSCN3030

DSCN3030
DSCN0182
DSCN0182

DSCN0182
DSCN2737
DSCN2737

DSCN2737
DSCN2802
DSCN2802

DSCN2802
DSCN2812
DSCN2812

DSCN2812
DSCN3081
DSCN3081

DSCN3081
DSCN2754
DSCN2754

DSCN2754
DSCN2762
DSCN2762

DSCN2762
DSCN3056
DSCN3056

DSCN3056
DSCN3057
DSCN3057

DSCN3057
DSCN0175
DSCN0175

DSCN0175
DSCN2780
DSCN2780

DSCN2780
DSCN2795
DSCN2795

DSCN2795
DSCN3093
DSCN3093

DSCN3093
DSCN3084
DSCN3084

DSCN3084
DSCN2787
DSCN2787

DSCN2787
DSCN2740
DSCN2740

DSCN2740
DSCN2768
DSCN2768

DSCN2768
DSCN3071
DSCN3071

DSCN3071
DSCN2770
DSCN2770

DSCN2770
DSCN3042
DSCN3042

DSCN3042
DSCN3103
DSCN3103

DSCN3103
DSCN2796
DSCN2796

DSCN2796
DSCN2785
DSCN2785

DSCN2785
DSCN3043
DSCN3043

DSCN3043
DSCN2801
DSCN2801

DSCN2801
DSCN2804
DSCN2804

DSCN2804
DSCN0179
DSCN0179

DSCN0179
DSCN3035
DSCN3035

DSCN3035
DSCN3086
DSCN3086

DSCN3086
DSCN2794
DSCN2794

DSCN2794
DSCN3089
DSCN3089

DSCN3089
DSCN2810
DSCN2810

DSCN2810
DSCN0177
DSCN0177

DSCN0177
DSCN3091
DSCN3091

DSCN3091
DSCN2763
DSCN2763

DSCN2763
DSCN2775
DSCN2775

DSCN2775
DSCN2742
DSCN2742

DSCN2742
DSCN3100
DSCN3100

DSCN3100
DSCN3052
DSCN3052

DSCN3052
DSCN2798
DSCN2798

DSCN2798
DSCN3036
DSCN3036

DSCN3036
DSCN0183
DSCN0183

DSCN0183
DSCN0187
DSCN0187

DSCN0187